سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
هرکه در راه خدا برادری کند، سود برَد و هرکه درراه دنیا برادری کند، بی بهره مانَد . [امام علی علیه السلام]